דקלה חברה לביטוח בע"מ דלג על חיפוש
דלג על בר עליון מעוצב
דלג על Banners
שירות ומידע ללקוחות
גודל טקסט      
דלג על Banners

תביעות ביטוח סיעוד

במידה והנך מבוטח בביטוח סיעודי והנך זכאי לתגמולי ביטוח בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח יש לשלוח אלינו את המסמכים הבאים לכתובת:

דקלה חברה לביטוח בע"מ - מחלקת תביעות סיעוד
מגדלי בסר 2, בן גוריון 1
ת.ד 888 בני ברק 51108
טלפון: 03-6145626
פקס: 03-7348597

  • שאלון מידע רפואי- סיעודי/ טופס תפקוד עדכני ומקורי ממולא ע"י רופא/אחות (את הטופס ניתן להשיג בקופות החולים אצל האחיות).
  • סיכומי מחלה מאשפוזים בשלוש השנים האחרונות.
  • 2 טפסי "ויתור על סודיות רפואית", חתומים על ידי המבוטח בלבד (במידה והמבוטח אינו קביל לחתימה יש לצרף צו אפוטרופסות). טופס חתום אחד יש להחזיר ל"דקלה" בצירוף החומר הרפואי הנדרש, טופס חתום שני יש להעביר לרופא המשפחה.
  • חוות דעת מרופא מטפל המתייחסת למצב הסיעודי ומועד התחלתו.
  • מסמך "אישור זכאות ראשונה"- במידה והינך מקבל/ת עזרה מחוק סיעוד.
  • העתק ממכתב השחרור מאשפוז ו/או שיקום- במידה והמבוטח/ת השתחרר/ה מאשפוז ו/או משיקום.
  • מבוטח/ת המאובחן/ת כחולה/ת דמנציה / תשוש/ת נפש, נא לצרף העתק מחוות דעת של רופא מומחה לגריאטריה או נוירולוגיה או פסיכיאטריה או פסיכוגריאטריה, המציין בבירור את מידת ההשגחה הנדרשת.

הערה: על מנת לזרז הטיפול בתביעה, נבקשך להקפיד לשלוח את החומר המבוקש במלואו.

הדפס
דרונט בניית אתרים
דלג על בר תחתון